Blagajna mercury 116f

Nedavne spremembe resolucije o DDV, ki se je začela začeti januarja 2015, so uvedle potrebo po poravnavi računov z uporabo blagajne med drugimi skupinami podjetnikov. In čeprav se nekateri podjetniki še vedno odpovedujejo obveznosti izdaje potrdil, morajo institucije, ki ponujajo naše storitve strankam, poravnati račune z uporabo blagajn.

Kdo mora imeti blagajno?Blagajne so potrebne v podjetjih, ki gredo fizičnim ženskam (B2C zaradi svoje energije. In podjetja, katerih letni promet ne presega 20 tisoč PLN neto, niso dolžni izdajati fiskalnih prejemkov. Po drugi strani pa, če podjetnik začne energijo v davčnem letu, se obveznost imeti blagajno pojavi, ko promet presega 20.000 PLN. Še vedno obstaja katalog dejavnosti, za katere ni treba izdati potrdil o izdaji blagajne.

Pomoč in cilji, povezani s tem, da so blagajne.Preden se podjetnik lahko prijavi iz blagajne, mora to dejstvo prijaviti na svojem davčnem uradu skupaj z naslovom, kjer se bo uporabljala blagajna. Skupaj s temi dokumenti morate vrniti izvirno dokazilo o nakupu blagajne in potrdilo, da kupljena blagajna izpolnjuje zahteve - tehnične in priročne -, določene v zakonu o DDV. Formalne zahteve, ki jih je treba izpolniti pred uporabo blagajne, so odvisne od pomoči, ki je pomembna za nakup blagajne. Popust, povezan z nakupom blagajne, doseže do 90% stroškov nakupa blagajne, vendar ne presega 700 PLN. Imetnik blagajne mora še vedno razmišljati o svojem odličnem servisu na pooblaščenih točkah, medtem ko servisiranje blagajne ne more trajati manj kot vsakih 25 mesecev. Podaljšanje te faze lahko povzroči potrebo po vračilu popusta pri nakupu blagajne.

Imeti blagajno pomeni, da morate strankam izdati izvirne potrdila in dve leti hraniti kopije potrdil, ki čakajo na konec obračunskega leta, v katerem so bili izdani. Uporabnik blagajne mora natisniti tudi periodična poročila - dnevna, tedenska in mesečna - ki jih ustvari blagajna.