Blagajne so tradicionalne blagajne

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v srednje velikih komercialnih in servisnih prodajalnah, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in podrobna poroèila.

Blagajne z elektronsko kopijo med drugim omogoèajo tiskanje misli kopije fiskalnih dnevnih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom blagajne, moramo ugotoviti ali v prihodnosti ne bo treba kombinirati blagajno z raèunalnikom. Takrat je glavna blagajna ¾e na voljo. Vsaka blagajna ne more delati z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato je vredno, da se pred nakupom blagajne obrnete na svetovalce v objektu, da izberete pravo napravo. Fiskalna blagajna, ki je izdelana za & nbsp; lahko sodeluje z razliènimi napravami.

Srednje segmentne blagajne in sistemske blagajne lahko enostavno pove¾ete z raèunalnikom, na katerem je nalo¾ena programska oprema za trgovanje. Prodaja se opravi z uporabo blagajne, vendar je treba za izdelavo inventarja na raèunalniku najprej najprej prebrati prodajo iz blagajne. Tudi z drugim blagom ali s spremembo shranjenih cen. Najprej delamo v prodajnem projektu, nato pa ga dostavimo v valuto. Prodaja, ki ¾ivi od zneska, ko je raèunalnik izklopljen. Glede na dano programsko opremo iz blagajne je zagotovljena prodaja potrdila po prejemu ali razsutem stanju. Pri tem pristopu vse blago naèrtuje lastno delo v skladi¹èu, zato je osnova precej visoka, da bi pospe¹ili prodajo, je treba na blagajni uporabiti bralnike èrtnih kod, pa tudi raèunalnik, da se olaj¹a vstop izdelkov v skladi¹èe. Vedno, preden izberete blagajno in program, morate vzeti informacije od strokovnjakov, ki bodo izbrali dobro konfiguracijo za potrebe energije.

V vsaki komercialni enoti lahko spremenite obièajno blagajno in raèunalnik z inovativno re¹itvijo, ki temelji na POS raèunalniku z zaslonom na dotik, na katerem je name¹èena vnaprej nalo¾ena komercialna programska oprema. Raèunalnik mora iskati tiskalnik, tako da blagajna preide zaslon in natisnjeno potrdilo na dlani.