Zgorzelec prevajalska agencija

©e veèje je povpra¹evanje po pomoèi prevajalcev. Razvoj in globalizacija globalizacije pomenita, da je samo jezik izbira za nekaj. Kaj pa, èe ne bomo ¹tudirali ali nimamo ve¹èin za to? S