Vakuumske stene

®e nekaj èasa v poljskem svetu prihaja do kuge ¾ivilskih izdelkov. To ¹e posebej velja za tiste, ki jih ureja posebna enostavnost razgradnje. Mislim, da je to velik problem, ker na¹e

Vakuumska embala a prednosti in slabosti

Vakuumsko pakiranje hrane je nujen naèin za poveèanje sve¾ine ¾ivilskih proizvodov. Rok uporabnosti se veèkrat podalj¹a. Tradicionalni naèini shranjevanja hrane ne omogoèajo doseganja tak¹nega proizvoda zaradi stalnega dostopa zraka in moènega