Eksplozijsko ogrozena cona plin

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je vsekakor Evropska unija, ki opredeljuje bistvene zahteve proizvodov, ki so namenjeni za povezavo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Nevarnost eksplozije metana in premogovega prahu je velika večina strojev in orodij, ki se uporabljajo v rudnikih črnega premoga, direktiva ATEX pa se nanaša na orodja in zaščitne sloge za uporabo na območjih, izpostavljenih nevarnosti eksplozije. Tudi do zadnjih varnostnih predpisov v eni od držav Evropske unije so bili razdeljeni med seboj, kar je pomenilo veliko težavo pri svobodi izmenjave blaga med državami članicami.V tem smislu je nastala enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstoječe modele in popolnoma olajšala kroženje blaga v evropski skupini. Pri izvajanju določb člena 100a Rimske pogodbe je najpomembnejši cilj direktive ATEX zagotoviti prost pretok blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred eksplozijami. Evropski parlament in odprta zveza Evropske unije sta 23. marca 1994 v zvezi z napravami, namenjenimi izdelkom na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki sem jo 1. julija 2003 začela v obhajilu. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, ki se nanaša na minimalne varnostne zahteve za položaje v okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozračja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je začela delovati do 1. julija 2003 in nadomestila prejšnje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko številko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsto zaščite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporočamo Atex trening