Flegmonska kolposkopija

V mnogih industrijskih obratih in skladiščih, ki predstavljajo nevarnost eksplozije. Takšno tveganje nastane, če se v postopku izberejo tekočine ali trdne snovi, ki tvorijo eksplozivne pline ali če svoj eksplozivni potencial načrtujejo, če so neustrezno pomešane.

Eksplozivna atmosfera se običajno pojavi, kadar je temperatura v prostoru previsoka ali če obstaja tako imenovani električni lok. Včasih obstaja nevarnost eksplozije, če v sobi nastane iskra.

Posebne tovarne in industrijski obrati so ponavadi dobro zaščiteni pred eksplozijami, včasih pa ni sreče v okoljih, kot so na primer bencinske črpalke, kjer tveganje pogosto vodijo ljudje, ki so tam - nenaučeni, nenamerni, padajo cigarete na potencialno eksplozivnih razlogih.Posebno zaščito pred eksplozijo je treba razširiti ne samo na bencinskih črpalkah, temveč tudi na letališčih, čistilnih napravah in na mestih, kjer so postavljene mlinice za žito. V ladjedelnicah obstaja eksplozijska nevarnost, ki je o nas ne vedo vsi.

Zgoraj omenjena mesta so obdana z zakonom, ki zahteva razširitev posebne protieksplozijske zaščite. Za zakonito delovanje morajo lastniki in ženske, ki upravljajo takšne kraje, pokazati, da imajo certifikate, kot so certifikati o ES-pregledu tipa, in veliko novih.

Večino predpisov, ki urejajo protieksplozijsko zaščito (n eksplozija, je ustvarila Evropska unija, kar pomeni, da se predpisi v poljsko zakonodajo seveda izvajajo od trenutka, ko pripadamo skupini.Vsak lastnik trgovine, ki ji grozi eksplozija, bi moral natančno prikazati posebnosti kraja v poročilu in prikazati možne scenarije situacij, v katerih lahko pride do eksplozije.