Lasje obogateni

Moj bratranec ima rad, da se igra s svojimi lasmi, obièajno ga lahko pobo¾a¹, oèisti in popravi¹. Resnièno se absorbira, da si ¾elimo, da bi celota izgledala lepa, lahko eno pletenico polo¾imo ducat ali veèkrat, vèasih nalepite lase na lase ali vstavite man¹eto. Najbolj draga ¹ola igra in naèrtuje zanje. Njena najnovej¹a kreacija, Princess Joker, je obstajala in bila izvirna ter je potrebovala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama imela veè kiti z loki na njih. Èez trenutek je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne in ¹e enkrat. Bolj sem videti v kljuèavnicah ... in zaèelo se je. Pol ure vodenja jih je tudi pisalo. Izgledala je èudovito kot edina princesa. ©ele ko je s princesami, je premislila dovolj hitro. Brez skrbi glede zadnjega, da sta na zaèetku zbiranja pred predstavo minilo dve uri. Nenadoma ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru, ni bilo veliko veè "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim aristokrata, kaj je zelo njena slu¾kinja." Izumila je novo prièesko, zavezala lase v vlogi ohlapne koke. Na poroki, prav tako kot ona, ki smo jo ustvarili zgoraj, smo trenutno v spretnosti, da ji pripnemo lase, tako da smo zadnjiè ¹li posebej hitro. Njena mama z neke strani mene in naslednjih dvajset minut je bila polna.