Mikroskop za 9 letnike

Operacijski mikroskopi se uporabljajo v operacijah, ki zahtevajo veliko natanènost na majhnem podroèju delovanja, zaradi èesar so sedaj uporabili na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otorinolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop potem ni samo standardna mikroskopska iskalna oprema, ki se uporablja samo za poveèanje slike, temveè tudi oprema, ki poveèuje stereoskopijo slike in globinsko ostrino. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ima metodo delovanja, ki raèuna na ustvarjanje virov na veliko majhnih anatomskih strukturah. Nekateri operativni mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi pravilno dokumentiranje obdelav.Sodobni operativni mikroskopi imajo zapleteno kontraverzno mehansko obe¹anje kirur¹ke optike, nova generacija pa je opremljena s koaksialno ksenonsko razsvetljavo, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskopom. ©tevilne sodobne re¹itve, uporabljene v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹ujejo tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki varèujejo z zdravjem ali bitjem. Drugi operativni mikroskopi so avtomatizirani v vsoto, njihovi operativni parametri pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi tehnologijami operaterja, ki upravlja mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nam stalno nara¹èanje mikroskopije omogoèa, da spro¾imo razvoj nanotehnologije, ki bo verjetno na¹la ¹iroko uporabo v prihodnji medicini.