Nagnjena garderoba

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Torej ne samo prilo¾nost, da vzamete nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi izmenjujete svoje prehranjevalne navade. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano na osnovi telesa in mleènih izdelkov ter da izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

vitaminiSolate so velika vitaminska bomba. Slu¾ijo nam za èlove¹ke komponente, potrebne za pravilno delovanje sistema. Poljaki pa se vedno spominjajo, da se je ¾eljno posveèal ¾ivalim. Zato mnogi na¹i dr¾avljani trpijo za boleznimi srca in o¾ilja. Koronarna bolezen, ateroskleroza in hipertenzija so eden od pomembnih vzrokov smrti pri starej¹ih. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹evanje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹ata tveganje za zgoraj omenjene bolezni.

prebavljivostZelenjava je veliko la¾je prebavljiva kot telo in mleèni izdelki. Manj obstaja v kontekstu hrane, zaradi èesar se poèutimo bolje po uporabi. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zahvaljujoè temu vam ne povzroèajo te¾av z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je potem moènej¹a in varnej¹a za na¹ prebavni sistem.

Enostavnost pripravePriprava solate ni zapletena, ¹e posebej, èe imamo pravo opremo. Elektrièni zelenjavni helikopter nas bo prisilil, da jih izumimo izjemno hitro. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, iz katere ¾elite pripraviti solato, jih raztrgate s strojem, zme¹ate in potresete z ekstraktom limone. V nekaj minutah imamo ustrezen in hranljiv obrok.

kaloriènaPred prijetnimi in svetlimi dnevi je vredno izgubiti nekaj ma¹èobe, ki se nabira pozimi. Najla¾ji naèin za doseganje ¾elene vrednosti je do¾ivetje prehrane na osnovi zelenjave in solat. Hitro boste ugotovili, da pozna veliko bolj okusno eno od starih poljskih bigosov in svinjskih sekiric. Kak¹en odlièen naèin za pripravo okusne solate ne sme biti mojster. Vse kar potrebujete je domi¹ljija in misel. To je tisto, kar ¾eli od nas, iz katerih sestavin bomo ustvarili na¹o dobro in moèno solato.