Pavsalni kmet in pridobitev znotraj skupnosti

Obveznost vodenja evidenc prek internetne naprave na strani blagajne v letu dva tisoč sedemnajstega leta se bodo ukvarjali z vsemi podjetniki, ki izvajajo finančno kampanjo in zagotavljajo svoje sanje in storitve subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti, ter za pavšalne kmete. Železnice v fiskalnih zneskih se izvajajo postopoma.

V dva tisoč petnajstih letih je zakonodajalec zaradi gospodarskih subjektov odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so bile posledica zmanjšanja dejanskega prometa za opravljeno delo, tako da se je uvrstilo v obseg dvajset tisoč prometa, v katerem ni bilo dolžnosti voditi evidenc blaga in storitev z uporabo blagajne posnetkov in plačevati prejemkov po njej. Po navedbah ministrstva za finance so bile panoge, ki so najpogosteje zagrešile tovrstne prekrške, avtomobilske delavnice, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki se izvajajo na ozemlju izobraževalnih ustanov in jih upravljajo na teh položajih. Zakonodajalec tudi trdi, da bo beleženje prometa vseh poslovnih subjektov, ki opravljajo storitve na področju potrošnikov brez registrirane finančne dejavnosti, tudi za kmete s pavšalno stopnjo pomemben premik narave večje preglednosti in konkurenčnosti na trgu, hkrati pa bo omogočilo lažje in prijetnejše uveljavljanje njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s četrtim členom zadevne uredbe so morali objekti, ki zagotavljajo storitve menjave pnevmatik, tehnična vprašanja in inšpekcijski pregledi, ter davčni svetovalci, frizerji in kozmetologi, 1. januarja 2000 nemudoma vgraditi blagajno. V različnih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, dva meseca od preseganja omejitve dvajset tisoč zlot za namestitev blagajne.