Pomanjkanje prostora drugaee

Vsi se prito¾ujemo nad stalnim pomanjkanjem prostora v omarah, na policah, na splo¹no v stavbi. Velik del oblaèil, knjig, kozmetike in drugih predmetov obièajne rabe zaseda na¹ ¾ivljenjski prostor in dela z dragocenimi kvadratnimi metri. Seveda, da bi to odpravili, lahko preprosto podarimo ali zavr¾emo nepotrebne predmete, ¾al pa se loèitev od njih ne zgodi preprosto.

Privezani smo na izbrane, druga je ¹koda, da se zavr¾emo, ker smo drago plaèali. S to storitvijo lahko pridejo pametni sistemi za pakiranje in shranjevanje. Pomembno je, da je skladi¹èenje nedvoumno, da ga je mogoèe vkljuèiti in da nima preveè èasa.

Pijaèo shranimo po sezoni. V trenutni mo¾nosti poleti uporabljamo le poletne obleke v omarah, pozimi pa samo pozimi. To bo prepreèilo praske na omarah, kot je privezovanje za smuèanje, nikjer ne najdemo volnenega spodnjega perila, hkrati pa smo pri roki nekaj kopalk.

Vrednosti za vakuumsko pakiranje so zelo dragocene. Naèelo delovanja tak¹nih nahrbtnikov je zelo preprosto. Vsaka vreèa ima posebno luknjo, skozi katero vstavimo cev za sesanje. Sesalnik po vklopu sesuje zrak iz vreèe, shranjuje poseben vakuum. V tej tehniki vreèa moèno izgubi svoj volumen in tako zavzame malo prostora. Po odstranitvi zraka odstranite cev sesalnika in privijte odprtino vreèe s posebno matico. V trenutnem merilu so za¹èitene obleke, ¹e posebej pa tudi hitre, ko smo kot dokaze postavili jakno ali puloverje pod posteljo, to je zgornjo polico garderobe. Predpostavke v vakuumskih vreèah lahko mirno izkoristijo obdobje, ne da bi izgubili dragocen prostor v omarah. Uporaba tak¹nih vreèk je zelo zanimiva med iznajdljivimi gospodinjami.

Torej, ne glede na to, koliko sob imamo, je obrat odvisen od dobre oblike in programov. On bo dal nadzor nad vsem, vse bo osredotoèeno in oblikovalo uèinkovit naèrt delovanja, domaèa zme¹njava pa nas morda ne bo preplavila.