Proizvodni proces stekla in keramike

ERP programska oprema (Enterprise Resource Planning je informacijski slog, ki omogoèa integracijo vseh procesov, ki potekajo v podjetju, na drugih ravneh. Zagotavljajo pomembno optimizacijo stvari na mnogih podroèjih, kot so dobro znano podjetje - od financ, logistike in dela. Ti programi so modularno izdelani, zaradi èesar se lahko uspe¹no uporabljajo v ¹tevilnih panogah. Racionalizirajo in urejajo delo skupine zaposlenih, kar ima za posledico znatno poveèanje uèinkovitosti in produktivnosti, kar je na koncu poveèanje dobièka podjetja.

Trenutno so ERP programi osnovna naprava za upravljanje v pisarnah z drugaènim profilom dejavnosti. Izbrane aplikacije je treba izbrati glede na zahteve industrije. To poveèuje produktivnost podjetja. Skratka, integrirani sistemi so zgrajeni tako, da bi bilo iz nizkocenovnih aplikacij pomembno oblikovati ustrezen sistem v smislu razvojne ravni podjetja in njegovega delovnega profila.Trenutno obstaja veliko proizvajalcev te programske opreme, zato ni lahka naloga, da se odloèite o izbiri pravega. Trenutno lastniki podjetij vedno bolj izbirajo namenske naèrte. Tipu ni treba plaèati za aplikacije in vrednosti, ki jih ne uporablja.Ko i¹èete dobro programsko opremo ERP, je vredno imeti nekaj elementov na sistemskem teèaju. Torej pomenijo stro¹ke dodatnih licenc, opreme, izvajanja, nege storitev in posodobitev, ki so potrebne. Po drugi strani pa se pojavljajo v na¹em pravu in spremembe, ki so posledica sprememb v mislih podjetja. Vredno je dobiti idejo o tem, kaj proizvajalec zagotavlja na¹im uporabnikom pred nakupom programa ERP in po kateri ceni.