Raeunalni ki farmacevtski program

Posu¹en mesni kro¾nik je eden od najbli¾jih in najbolj popolnih programov za izdelavo niza okusnih prigrizkov. Èe bi ljudi spodbujali k sebi, vendar ne vemo, kaj naj bi jih gostili, lahko naredimo okusno kro¾nik s hladnim mesom.

ureditevNajbolj¹a plo¹èa je oznaèena z razliènimi barvami in stanjem. Med seboj ustvarjamo rezine peèenke in vse rezine salame. Pomembno pa je, da posamezne rezine tvorijo èisto sestavo. Lahko uredimo rezine v vrsti tako, da je vsak zvitek jasen. Bolj zanimiva, èeprav bolj nevarna re¹itev je urediti obli¾e v organizaciji cvetja. Ko jim dajo dobro obliko, jih samo polo¾ite na zobotrebcem.

estetikaPlo¹èica su¹enega mesa mora biti obkro¾ena z mo¾nostjo, ki se bo zdela okusna in popolna. Vse rezine je treba narezati enakomerno in tanko z ostrim no¾em ali posebno opremo, to je ¾iveti narezan vrb. Kosi klobas lahko razre¾emo diagonalno in jih postavimo ob zvitke.

PripomoèkiNa kro¾niku mesa lahko uredimo tudi oljke, sir, koktajl paradi¾nik in solate. Vedno veèja re¹itev je, da se v zvitkih servira belu¹e ali da se v njih shrani nadev. Seveda se koncentrira z jajèno pasto, papriko, hrensko kremo, gorèico ali pestom. Odlièen dodatek k takim zvitkom bo tudi lososova rolada in zeli¹èna krema. Kot dodatek izberemo sir, nato pa ga prilagodimo okusu mesa. Zato je najbolje, da stre¾ete vroèe, zorilne sire skupaj z zorjenimi narezki, kot je npr. Parma pr¹ut ali chorizo klobasa.

moène pijaèeZa predjedi, ki se osredotoèajo na svetlo meso, je najbolj¹a izbira belo, suho vino. Èe imajo klobase, ki jih uporabljamo, nekaj bolj ostrega okusa, je vredno na mizo dati suho rdeèe vino. Idealna re¹itev je, da najprej postre¾ete z blagim hladnim mesom z belim vinom, nato pa bolj ostrimi glede na sir, ki jim rdeèe vino najbolje ustreza, ter na uèinek kompletov pa¹tet in peciv lososa z ro¾natim vinom.