Storitve it v w oc awek

Partnerska mre¾a Comarch obstaja na podlagi enega izmed najbolj zanimivih partnerskih programov v vsem svetu. Comarch partnerji so veè kot 900 podjetij iz vseh na¹ih. Bili so dobro izbrani, obièajno od veè kot ducat zaposlenih. Podrobno so bili izbrani, da bi potencialnim kupcem zagotovili najvi¹jo raven IT storitev.

Comarch ponuja na¹im mo¾em v trgovini, med drugim:- poklicna in pomembna usposabljanja,- storitve pri prispetju do strank,- posvetovanje z vidika regionalnega nadzornika, \ t- podpora promocijskim dejavnostim, \ t- informacije na va¹ih spletnih straneh in v okolici www,- mo¾nost èrpanja tem, ki so jih pripravili na¹i strokovnjaki.Partnerji s potrjenimi kompetencami se nahajajo na profesionalnem prodajnem zemljevidu partnerskega programa Comarch. Stopnja prepoznavnosti na povezanem zemljevidu obstaja iz ravni komercialne dejavnosti doloèenega partnerja in doseganja posebnih prodajnih meril.V smeri sklenitve dogovora s podjetjem Comarch in odpu¹èanjem njenega partnerja se morate sreèati s podjetjem, opraviti pooblastilo za usposabljanje na podroèju izdelkov Comarch in podpisati dober sporazum o sodelovanju.Vredno je postati partner Comarch, saj so sistemi te institucije ¹e vedno najbolj izbrana poslovna re¹itev na Poljskem, partnerstvo pa je èisti dobièek, ki ustreza danim prizadevanjem in proizvodnji. Comarch ponuja tudi posebne kompetenène poti, tj. Program za razvoj zaposlenih partnerjev, ki gradijo skupnost zaposlenih v Comarchu.Prvi korak za zaèetek sodelovanja je, da izpolnite prijavni obrazec, ki ga prejmete na spletni strani www.comarch.pl. Vse kar morate storiti je, da vnesete svoje osebne mo¾nosti in davèno identifikacijsko ¹tevilko podjetja. Zaposleni v blagovni znamki se bodo sreèali s subjekti, da bi razpravljali o pogojih sodelovanja.