Zaslon na dotik zdru ljiv s skritimi gonilniki

GASTRO POS je program, ki povzroèa moèno in intuitivno prodajo, pripravljeno v veè premikih prek zaslona na dotik. Kot veliko modnega naèrta na gastronomskem trgu, je velika pohvala vodilnih restavracijskih kuharjev. Njegova intuitivna storitev pomaga pri umetnosti natakarjev, ta pa olaj¹a usposabljanje novih zaposlenih.

Zaradi zelo priljubljenega in intuitivnega delovanja ne potrebuje lepega in dolgotrajnega usposabljanja, zelo priljubljena metoda uporabe zaslona na dotik, ki je povezan s celotnim obsegom funkcij, zelo ustreza ne le v srednjih, samostojnih prostorih, ampak tudi v gastronomiji.

https://neoproduct.eu/si/proengine-ultra-ucinkovit-nacin-za-zmanjsanje-porabe-goriva-in-skrb-za-motor-v-vasem-avtomobilu/ProEngine Ultra Učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva in skrb za motor v vašem avtomobilu

Individualna izbira funkcijZahvaljujoè veliko dela in modulov GASTRO POS je zelo obèutljiv sistem, ki ga dobimo na kvadrat. V povezavi s profilom prostorov, ali pa obstaja bar, pub in celo restavracija, lahko prilagodite in prilagodite mo¾nosti, ki bodo najbolj¹e za va¹e potrebe.

varnostVpis gostov v program z vnosom edinstvene kode, prstnega odtisa ali uporabe magnetne kartice omogoèa popolno spremljanje njegovega delovnega èasa in uspeha, ki ga ustvarja. Glede na kraj lahko ¹e vedno nastavite pogled na mo¾nosti, da bi se jaz prilagodil organu posameznika, npr. Natakar vidi samo prodajo, upravitelj vidi prodajo in izdajo raèune, delodajalec je uvod v vse mo¾nosti. GASTRO POS vam omogoèa, da zmanj¹ate izgube nepremiènin in poveèate dobièek. Pos gastro program omogoèa tudi zaraèunavanje storitev v gastronomiji.

Prednosti programa:

delovanje z zaslonom na dotik z nekaj kliki;prilagoditev zaslona posebnim potrebam;kontrola raèunov in naroèil;pregledno oblikovan zaslon za izko¹èevanje;slikovna predstavitev prostora;poravnavanje natakarja na neki toèki;varèevanje delovnega èasa;brez te¾av pri spreminjanju jedi;dogovor s kuhinjo;preverjanje naroèil in raèunov;prilagodljivo oblikovanje cen;nadzor uveljavljenih popustov;sodelovanje s hotelskimi sistemi in napravami za posebne vaje.